,

1. Kongres sa međunarodnim učešćem

Drage kolegice i kolege,

u prilogu Knjiga sažetaka za 1. Kongres sa međunarodnim učešćem.

KNJIGA SAŽETAKA

– vaš ULISZS tim