, ,

ULISZS je zvanično osnovano!

Poštovane Kolegice i Kolege,

u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem 2781 Knjiga i Registra dana 29.11.2023 godine upisuje se Udruženje pod nazivom ” Udruženje laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih stručnjaka ( ULISZS)”.

Danom upisa Udruženje stiče svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Rukovodstvo ULISZS-a je po prijemu rješenja pristupilo aktivnostima iz programa rada a koji prvenstveno ima za cilj:

✅ okupiti laboratorijske i sanitarne zdravstvene stručnjake svih nivoa obrazovanja radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i prijateljskih odnosa.

✅ organizivati kongrese, seminare, simpozije i druge stručne manifestacije.

✅ saradnja sa udruženjima, komorama, organizacijama, institucijama u BiH, regionu i u svijetu.

Kolegice i Kolege koji žele postati članom Udruženja mogu pristupnicu preuzeti i na web stranici Udruženja.